Koloidalne srebro złoto platyna miedź Koloidy
Więcej o badaniach nano-koloidów

Nano koloidalne Srebro Złoto Platyna Miedź

Opisy poszczególnych produktów
Sprzedaż detaliczna
Super promocja
Niejonowe metale nanokoloidalne

Tanio Kupisz Tutaj >>>

BADANIA BIOBÓJCZE, PRZECIWDROBNOUSTROJOWE ORAZ DERMATOLOGICZNE Z RENOMOWANEGO  LABORATORIUM:

Biobójczość srebra:

Badania - działanie srebra koloidalnego

Udowodniono, że nanocząsteczki koloidu srebra dzięki nietypowej strukturze mają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. W kontakcie z roztworami nanocząsteczek metali błona cytoplazmatyczna mikroorganizmów traci zdolność selektywnego przewodzenia sygnałów eklektycznych, co zaburza funkcjonowanie komórki.

Nanocząsteczki (np. srebra) wnikają do wnętrza komórki i zaburzają funkcjonowanie mitochondrium oraz jądra komórkowego. Bakterie przestają się odżywiać  i wydalać zbędne produkty przemiany materii.

Mikroorganizmy nie są w stanie wytworzyć mechanizmów odpornościowych przeciwko nanokoloidom.

Wnioski z badań srebra:
Udowodniono, że nanocząsteczki koloidu srebra dzięki nietypowej strukturze mają silne właściwości przeciwdrobnoustrojowe. W kontakcie z roztworami nanocząsteczek metali błona cytoplazmatyczna mikroorganizmów traci zdolność selektywnego przewodzenia sygnałów eklektycznych, co zaburza funkcjonowanie komórki.
Nanocząsteczki (np. srebra) wnikają do wnętrza komórki i zaburzają funkcjonowanie mitochondrium oraz jądra komórkowego. Bakterie przestają się odżywiać  i wydalać zbędne produkty przemiany materii.
Mikroorganizmy nie są w stanie wytworzyć mechanizmów odpornościowych przeciwko nanokoloidom.

Wnioski z badań miedzi:
Koloid miedzi Cu 25 ppm i 5 ppm wykazuje właściwości grzybobójcze w stosunku do badanego patogenu Candida albicans (ATCC 10231). Wyraźnie redukuje ilość zdolnych do życia komórek już po godzinie kontaktu. Działanie grzybobójcze wykazano po godzinie i po 4 godzinach kontaktu drobnoustrojów z zawiesiną.

Wstępne rezultaty badań prowadzonych przez International Livestock Research Institute, Nairobi – Kenia, wykazały, że nasze Nano Srebro jest skuteczne w zwalczaniu pasożytniczej choroby Theileria parva, czyli gorączki wschodniego wybrzeża Afryki (jest to pasożytnicza choroba bydła występująca na wschodnim wybrzeżu oraz w środkowej Afryce. Choroba ta jest uznawana za jedną z najważniejszych chorób bydła w Afryce, powodując straty w wysokości setek milionów dolarów.) Jest możliwe, że nasze srebro okaże się rozwiązaniem na wyeliminowanie lub skuteczne leczenie tej dewastującej choroby.


WYNIKI BADAN DERMATOLOGICZNYCH
Rozszerzone kontaktowe testy półotwarte wykazały, że:

  • koloid srebra (Au) 25ppm
  • koloid złota (Ag) 25ppm
  • koloid miedzi (Cu) 25ppm

stosowane (zgodnie z przeznaczeniem) przez osoby, u których nie występuje alergia na żaden ze składników preparatów, są tolerowane przez skórę. W badanej grupie nie stwierdzono żadnych podrażnień ani odczynów alergicznych. Ponadto, w 40-osobowej grupie osób z dodatnim wywiadem alergologicznym nie zaobserwowano odczynów, co świadczy o tym, że preparaty nie podrażniają i nie uczulają.

UWAGA: Wydana opinia bezpieczeństwa nie dotyczy osób, u których występuje  alergia na którykolwiek ze składników ocenianych preparatów.

Wyniki powyższych badań są tylko nasza interpretacją i nie stanowią całości raportu!  Raport Laboratorium ITA-TEST może być dostępny do wglądu.

Mikroskopowe i chemiczne BADANIA NAUKOWE

Badania przeprowadzone były na koloidach opartych na technologii i wykonanych na licencji Nano Technologies Group Inc.

Wstępne informacje o wielkości nanocząstek uzyskaliśmy po przeprowadzeniu licznych badań ilościowych metodą spektroskopii atomowej. Polega ona na wprowadzeniu do płomienia gazowego mgły wytworzonej z preparatu wodnego. Charakterystyczne świecenie atomów metalu w płomieniu jest miernikiem jego koncentracji w nanokoloidzie (tutaj zawiesinie wodnej). Wyniki otrzymane w wielu laboratoriach (Mennicy Państwowej i Politechniki Łódzkiej) były zróżnicowane, co sugerowało niedokładność metody. Badania dowiodły, że miały na to wpływ: struktura, wielkość oraz odporność nanocząstek na działanie kwasów, którymi zgodnie z procedurą analityczną starano się rozpuścić koloidy (srebro i miedź w innych postaciach dobrze rozpuszczają się w kwasach).  
W związku z tym Wydział Analiz Chemicznych Politechniki Warszawskiej opracował nową metodę analityczną do badania naszych preparatów.
Na podstawie badań przeprowadzonych na koloidach opartych na technologii i wykonanych na licencji Nano Technologies Group Inc. tak wypowiedział się jeden z polskich specjalistów:

link -->  http://www.man.lodz.pl/LISTY/CHEMFAN/2009/04/0062.html


Na podstawie zdjęć wykonanych w Instytucie Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie zauważalne są super cienkie struktury metaliczne z regularnym układem atomów w sieci silnie przezroczyste dla elektronów wskazujące na ich krystaliczną niezakłóconą strukturę płytkową. Badania strukturowe metodą dyfrakcji elektronów potwierdzają, że przesłany do badań materiał jest złożony z czystego srebra i posiada strukturę FCC(face centered cubic) typową dla grupy miedzi, złota, srebra, platyny, palladu, irydu i rodu.

Wielkość cząstek określono ostatecznie jako mniejszą od 5 nanometrów (50 Angstremów).


BADANIA UŻYTKOWE

Ponieważ nasze koloidy miały wiele potencjalnych zastosowań, przeprowadzono badania weryfikujące, czy preparat ma określone cechy użytkowo-technologiczne.
Dowiedziono, że nanopreparaty srebrowe i miedziowe są obojętne chemicznie na: kwas azotowy i chlorowodorowy, kwasy organiczne oraz pewne utleniacze (np. H2O2).
Badania potwierdziły także niską toksyczność preparatu przy koncentracji do 10 ppm. Podobne wyniki osiągnięto badając wpływ naszych preparatów na: kijanki żabie, owady wodne (pływak żółtobrzeżek) oraz larwy komarów.
W specjalistycznych badaniach prowadzonych na zarodkach ptasich nie stwierdzono toksyczności produktu do koncentracji 50 PPM.
W innych specjalistycznych badaniach nie zauważono toksyczności , a wręcz przeciwnie, zaobserwowano, że pod wpływem preparatu badane ptaki (kurczaki i gołębie hodowlane) rosną zdrowo i szybko.


Opisy poszczególnych produktów
Sprzedaż detaliczna
Super promocja
Niejonowe metale nanokoloidalne

Tanio Kupisz Tutaj >>>
 

Mieszkańców Zielonej Góry i okolic
Zapraszamy
do naszego sklepu

Internetowy Sklep Naturalna Medycyna Zielona GóraWszystkich zapraszamy do sklepu internetowego
www.sklep-naturalna-medycyna.com.pl
Copyright © 2021 Koloidalne srebro złoto platyna miedź Koloidy. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.
Joomla templates, business hosting.